บริษัทมีบริการ จัดส่งและติดตั้งถึงสถานที่ รวม 6 พื้นที่ (1) กรุงเทพ (2) สมุทรปราการ (3) นนทบุรี (4) นครปฐม (5) ปทุมธานี (6) สมุทรสาคร

ค่าส่งคิดตามระยะทาง และเริ่มต้นที่900 บาทสำหรับสำหรับ กรุงเทพ สมุทรปราการและ นนทบุรี และ 1,200 บาท สำหรับ นครปฐม ปทุมธานี และ สมุทรสาคร

Untitled 2
smith machine